lovebirds

Actievoorwaarden – Love Birds

Actievoorwaarden – Love Birds

Artikel 1 - Organisator

Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actie “Love Birds” (hierna te noemen: ‘de actie') van het thuisfront comité (hierna te noemen: ‘TFC’) van de familie Gooden onder de naam Fly for Hope. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op www.flyforhope.nl.

Artikel 2 - Deelname

 1. Om mee te kunnen doen aan de actie moet u minimaal 16 jaar of ouder zijn.
 2. Deelname aan deze actie houdt in dat u akkoord gaat met de actievoorwaarden, evenals met alle beslissingen die Fly for Hope neemt om deze actie goed te laten verlopen.
 3. De actieperiode loopt van zondag 28 januari 2018 tot en met zondag 11 maart 2018 - 23.59 uur. Om deel te nemen aan de actie dient u in de actieperiode al uw gegevens volledig en juist in te vullen op het deelnemersformulier, wat u terug kunt vinden op https://www.maf.nl/acties.
 4. Na afloop van de actieperiode zal de deskundige jury 1 winnaar trekken uit de deelnemers.
 5. De winnaar mag met één vriend(in) (minimaal 16 jaar) mee vliegen met een rondvlucht onder leiding van Ide Gooden als piloot.
 6. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van het TFC van de familie Gooden, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 7. U kunt vaker een gift storten via het actie portaal, maar uw deelname wordt maar een maal in de verloting mee genomen.
 8. Door u in te schrijven voor deze actie geeft u het TFC toestemming om uw naam via de website en facebook pagina van Fly for Hope bekend te maken, indien u heeft gewonnen.
 9. De winnaar wordt omstreeks 19 maart 2018 bekend gemaakt via de facebook pagina https://www.facebook.com/fly4hope/
 10. Met de winnaar wordt op of omstreeks maandag 19 maart per mail contact opgenomen door het TFC. Deelnemers worden geacht om binnen 72 uur te reageren na ontvangst. Indien winnaars niet binnen deze termijn reageren behoudt het TFC het recht om de prijs toe te wijzen aan een andere deelnemer.
 11. U kunt als volgt deelnemen aan de actie:

Stap 1

 1. U maakt een gift van minimaal 5 euro over via de instructies op de pagina https://www.maf.nl/acties

Stap 2

 1. Uw volgt de facebookpagina van where is dipper - fly for hope 

Eind van de actie

 1. Meedoen met de actie kan tot en met zondag 11 maart 2018 - 23.59 uur.

Artikel 3 - Prijswinnaars

 1. De deelnemer die per e-mail van het TFC aangewezen worden als winnaar.
 2. Na ontvangst van uw bevestiging per e-mail zal u in contact worden gebracht met de piloot om de vlucht te plannen. Hierbij zal ook een de locatie en duur bekend worden gemaakt.
 3. Omwille van de veiligheid dienen deelnemers zich te houden aan de aanwijzingen van de piloot.
 4. De termijn waarin de vlucht moet geschieden eindigt op 01 Augustus 2018. Na deze datum vervalt het recht op de vlucht.
 5. De planning van de vlucht is onderhevig aan weersomstandigheden en operationele beschikbaarheid van een toestel en eventuele vertragingen. Hieraan kan deelnemer geen rechten ontlenen. Er zal in overleg met de deelnemer gezocht worden naar een passend tijdstip binnen de gestelde termijn.
 6. Alle deelnemers aan de vlucht dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en deze tijdens de vlucht bij zich te hebben.
 7. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Wil je ..

 

onze homepage bekijken?