Jouw hulp is nodig!

De thuisfrontcomissie is een groep mensen die de familie Gooden vanuit Nederland helpt. Maar zij kunnen dit niet alleen, ook jouw hulp is nodig om deze missie te doen slagen. Naast je gebed en meeleven hebben Ide en Sabine een financieel gezonde basis nodig. Ide en Sabine werken als vrijwilligers voor MAF.  Zij zijn voor hun levensonderhoud dus volledig afhankelijk van jouw steun. We doen daarom een dringend beroep op je om hen financieel te ondersteunen.

Eenmalige giften zijn natuurlijk van harte welkom. Maar om een stabiele financiële basis te creëren willen wij je vragen om een vaste toezegging te doen voor langere tijd. Dit kan het gemakkelijkste door op de onderstaande link te klikken die je naar de MAF website brengt. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een maandelijkse bijdrage. Dit geeft een goede spreiding van inkomsten en wellicht kun je gemakkelijker een klein bedrag per maand missen dan jaarlijks een groot bedrag.

Tenslotte: je volledige gift komt ten gunste van de uitzending van Ide en Sabine. Bovendien zijn je giften fiscaal aftrekbaar omdat MAF Nederland een ANBI organisatie is met CBF keurmerk en ISO certificering.

Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!

Namens de thuisfrontcommisie (TFC), Boaz.

Financien

Status steunfonds
74%

Je kunt het makkelijkste direct via de MAF site geven

of word sponsor met je bedrijf